Year 2021

Cattle Research 2/2021

Series A – Review Page Title / Author 3 The use of phytogenic feed additives in ruminant nutrition PDF Použití fytogenních krmných suplementů ve výživě přežvýkavců Malyugina, S. [E] Series…

Cattle Research 1/2021

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen PDF Effect of feeding…