Year 2010

Cattle Research 4/2010

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Comparison of the cutting parts portions of carcasses in beef and combined cattle Srovnání podílu bourárenských částí jatečně upraveného…

Cattle Research 3/2010

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vliv plemene, četnosti, pohlaví a dalších faktorů na mateřské chování ovcí po porodu a životaschopnost narozených jehňat Effect of…

Cattle Research 2/2010

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Kvalita jatečně upraveného těla býků ve třídách zmasilosti systému SEUROP The beef carcass quality of bulls at the SEUROP…

Cattle Research 1/2010

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí Spectrum of fatty acids in sheep colostrum Fantová, M. – Nohejlová, L. –…