Year 2011

Cattle Research 4/2011

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Zastoupení mastných kyselin v mase potomků testovaných býků vybraných linií českého strakatého skotu a kříženců plemene aberdeen angus Composition…

Cattle research 3/2011

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Hodnocení obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce dojnic holštýnského skotu na začátku laktace Evaluation of citric…

Cattle Research 2/2011

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 The influence of pregnancy on production traits in dairy cattle Vliv březosti na produkční znaky dojeného skotu Bezdíček, J….

Cattle Research 1/2011

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 3 Vývoj počtu somatických buněk mléka u dojnic s klinickou a subklinickou mastitidou dojených dojícími roboty Development of somatic cell…