Cattle Research 2/2023

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Vliv pohlaví a doby zrání na senzorické parametry masa býků a krav plemene Galloway
PDF

Influence of gender and maturation time on meat sensory parameters of Galloway bulls and cows

Zábrodská, B. -- Vepřková, E.

[A]

16 Dobrovolný příjem sušiny směsné krmné dávky u jalovic plemene Limousin
PDF

Voluntary dry matter intake of total mixed ration in Limousin heifers

Procházková, H. – Faltusová, A. – Franková, A.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
26 Pastva masného skotu
PDF

Krobotová, E.

[C]

30 Metody stanovení stravitelnosti u přežvýkavců
PDF

Procházková, H.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
37 Jubilejní 50. konference „Viehwirtschaftliche Fachtagung“
PDF

Látal, O. -- Pozdíšek, J. -- Procházková, H.

[C]

41 Konference Hygiena Alimentorum XLIII
PDF

Zábrodská, B.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2023
Volume: LXV
Number: 240

Back