Year 2018

Cattle Research 4/2018

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí Floristic composition…

Cattle Research 3/2018

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy Influence of Application of…

Cattle Research 2/2018

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vztah klinické mastitidy, nemocí paznehtů a exteriéru u dojnic holštýnského skotu Genetic relationship between clinical mastitis, claw disorders and…

Cattle Research 1/2018

60 years of Cattle Research Journal Page Title / Author 2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J. [C] Series B –…