Cattle Research 2/2018

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Vztah klinické mastitidy, nemocí paznehtů a exteriéru u dojnic holštýnského skotu

Genetic relationship between clinical mastitis, claw disorders and exterior traits in Holstein cattle

Zavadilová, L. – Kašná, E. – Fleischer, P. – Krupa, E. – Štípková, M. – Krejčová, M.

[A]

13 Kvalita masa býků-kříženců plemene wagyu porážených ve dvou věkových skupinách z extenzivního chovu

Meat quality in two slaughter-age groups of Wagyu-sired bulls from an extensive farm

Dufek, A. – Veselý, A. – Vacátko, E. – Látal, O.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
24 Pastevní tetanie – 60 let známého (?) poměru. II. Transfer hořčíku z půdy do rostliny a organizmu přežvýkavců.

Fiala, K.

[C]

33 Sledování vlivu nisinu na přítomnost patogenních mikroorganismů v mase – review

Monitoring the effect of nisin on the presence of pathogenic microorganisms in the meat – A review

Kovalčíková, Z.

[A]

37 Mramorování masa

Krejčová, H.

[C]

41 Problematika sucha v České republice a webový portál Intersucho

Začalová, M. – Mrázková, M.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
45 „Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2019“ a „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“

Kopp, O. – Mikisková, J.

[C]

47 17th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development“

Látal, O.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2018
Volume: LX
Number: 220

Back