Cattle Research 1/2018

60 years of Cattle Research Journal

Page Title / Author
2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu

Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J.

[C]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
6 Průtoková cytometrie a hodnocení kvality spermií

Flow cytometry in sperm quality assessment

Grieblová, A.

[A]

13 Úrodnost půd v závislosti na matečné hornině

Soil fertility depending on parent rock

Kotlánová, M.

[A]

18 Poměr železa a fosforu v hnoji

The proportion of phosphorus and iron in manure

Landová, H. – Látal, O. – Veselý, A.

[A]

29 Zlepšení efektivity výroby hnoje v chovech skotu bez tržní produkce mléka

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Kopeček, P.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
33 Mezinárodní pedologická konference Degradation and revitalization of soil and landscape

Fiala, K.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 1
Year: 2018
Volume: LX
Number: 219

Back