Výzkum v chovu skotu 2/2023

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Vliv pohlaví a doby zrání na senzorické parametry masa býků a krav plemene Galloway
PDF

Influence of gender and maturation time on meat sensory parameters of Galloway bulls and cows

Zábrodská, B. -- Vepřková, E.

[A]

16 Dobrovolný příjem sušiny směsné krmné dávky u jalovic plemene Limousin
PDF

Voluntary dry matter intake of total mixed ration in Limousin heifers

Procházková, H. – Faltusová, A. – Franková, A.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
26 Pastva masného skotu
PDF

Krobotová, E.

[C]

30 Metody stanovení stravitelnosti u přežvýkavců
PDF

Procházková, H.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
37 Jubilejní 50. konference „Viehwirtschaftliche Fachtagung“
PDF

Látal, O. -- Pozdíšek, J. -- Procházková, H.

[C]

41 Konference Hygiena Alimentorum XLIII
PDF

Zábrodská, B.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2023
Ročník: LXV
Svazek: 240

Zpět