Rok vydání 2009

Výzkum v chovu skotu 4/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kontrola užitkovosti v systémech robotizovaného dojení krav Milk recording of dairy cows milked using the automatic milking system…

Výzkum v chovu skotu 3/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku The…

Výzkum v chovu skotu 2/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Hodnocení BCS ve vztahu k vybraným ukazatelům lineárního popisu exteriéru u českého strakatého skotu Evaluation of the body…

Výzkum v chovu skotu 1/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Analysis of milk urea and milk citrate content during the postpartal period and their impact on reproduction in…