Výzkum v chovu skotu 3/2009

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku

The effect of selected factors on live weight of Charolais bulls and heifers at 120, 210, and 365 days of age

Toušová, R. – Stádník, L. – Louda, F. – Řehounek, V.

[A]

11 Does the SEUROP trading class reflect portion of cutting parts in Czech Fleckvieh bulls?

Zohledňuje třída SEUROP podíl bourárenských částí u býků českého strakatého plemene ?

Homola, M. – Bezdíček, J. – Říha, J. – Vacátko, E.

[E]

19 Vliv ustájení na reprodukci krav ve vybraných chovech

Effect of housing on reproduction in cows at selected farms

Hegedűšová,Z. – Slezáková, M. – Dufek, A.

[A]

27 Vybrané parametry validace metody MIR-FT k měření volných mastných kyselin v mléčném tuku pro laboratoře kvality mléka

Selected parameters of MIR-FT method validation to measurement of free fatty acids in milk fat for milk quality laboratories

Hanuš, O. – Kučera, J. – Genčurová, V. – Kopecký, J. – Jedelská, R.

[A]

35 Stanovení teplotního gradientu mezilaboratorního transportu vzorků mléka

Determination of thermogradient for interlaboratory milk sample transport

Sojková, K. – Hanuš, O. – Kopecký, J. – Jedelská, R.

[A]

42 Studie možnosti odběrů individuálních vzorků mléka a objektivního vyhodnocení výsledků analýz pro kontrolu užitkovosti v režimu nepravidelného trojího denního dojení

Study of individual milk sampling possibility and objective analytical result evaluation for milk recording in the case of irregular triple milking per day

Hering, P. – Hanuš, O. – Jedelská, R. – Genčurová, V. – Kopecký, J. – Heřman, F. – Janecká, M.

[A]

51 Srovnání a vyhodnocení parametrů kalibrací metody infračervené spektroskopie (MIR a MIR-FT) podle výsledků referenčních metod pro složení kravského, kozího a ovčího mléka

A comparison and evaluation of calibration parameters of infrared spectroscopy method (MIR and MIR-FT) according to results of reference methods for cow, goat and sheep milk composition

Hanuš, O. – Genčurová, V. – Štolc, L. – Kučera, J. – Sojková, K. – Jedelská, R. – Kopecký, J. – Dolínková, A.

[A]

60 Porovnání ekonomiky výkrmu býků před vstupem a po vstupu ČR do EU

The comparison of slaughter bulls before and after accession CR to the EU

Kopeček, P. – Reslerová A.

[A]

72 Porovnání hodnot pH bachorové tekutiny zjišťované in vivo pomocí prototypu bezdrátové sondy a ex vivo

Comparison of ruminal pH values determined in vivo using a prototype of wireless device and ex vivo

Křížová, L. – Richter, M. – Třináctý, J.

[A]

77 Srovnání stravitelnosti organické hmoty píce stanovované v laboratoři Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Rapotíně a v laboratoři LFZ Raumberg-Gumpenstein, Rakousko

Comparison of organic matter digestibility of forage estimated in laboratory of Research Institute for Cattle Breeding, Ltd. and in laboratory of LFZ Raumberg-Gumpenstein, Austria

Štýbnarová, M. – Pozdíšek, J. – Kohoutek, A. – Resch, R. – Říha, J. – Němcová, P.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
84 Zařízení pro měření hodnot redox potenciálu bachorové tekutiny

Svobodová, J. – Richter, M. – Kadlec, R. – Křížová, L. – Třináctý, J.

[C]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
87 Využití výsledků projektu zaměřeného na profesní vzdělávání v oboru chovu skotu

Suchá, S.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
88 Výroční konference BSAS

Svobodová, J. – Křížová, L.

[C]

89 Zpráva z mezinárodního kongresu Spore forming bacteria in food 2009

Banykó, J.

[C]

90 American Dairy Science Association a výroční konference ADSA/CSAS/ASAS

Bezdíček, J. – Říha, J. – Šubrt, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2009
Ročník: LI
Svazek: 187

Zpět