Výzkum v chovu skotu 4/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kontrola užitkovosti v systémech robotizovaného dojení krav Milk recording of dairy cows milked using the automatic milking system Chládek, G. – Hanuš, O. – Falta, D. – Komzáková, I. – Jedelská, R. – Hering, P. – Králíček, T. [A] 12 Analýza spojitého efektu SNPs génov CSN3, CSN2, DGAT1 […]

Výzkum v chovu skotu 3/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku The effect of selected factors on live weight of Charolais bulls and heifers at 120, 210, and 365 days of age Toušová, R. – Stádník, L. – Louda, F. – Řehounek, […]

Výzkum v chovu skotu 2/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Hodnocení BCS ve vztahu k vybraným ukazatelům lineárního popisu exteriéru u českého strakatého skotu Evaluation of the body condition score and type traits in the Czech Fleckvieh cattle Kučera, J. [A] 14 Occurrence of mastitis infections in goat milk and their relation to other milk parameters Výskyt mastitidních […]

Výzkum v chovu skotu 1/2009

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Analysis of milk urea and milk citrate content during the postpartal period and their impact on reproduction in dairy cows Analýza obsahu močoviny a kyseliny citrónové v mléce během poporodního období a jejich vliv na reprodukci u dojených krav Kubešová, M. – Fajmon T. – Frelich, J. – […]