Cattle Research 1/2021

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen
PDF

Effect of feeding Galloway bulls and crossbreds a diet supplemented with Lupinus angustifolius seeds on physico-chemical parameters of meat

Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Faltusová, A. – Bartoňková, I.

[A]

Series A – Review

Page Title / Author
14 Influence of mycotoxins on pigs organism and detoxication effect of clay adsorbents: a review article
PDF

Vliv mykotoxinů na organismus prasat a detoxikační účinek jílových vyvazovačů

Malyugina, S.

[E]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
26 Využití etologie při výzkumu pastvy v chráněných územích – rešerše
PDF

Mrázková, M. – Bartoš, J.

[C]

34 Pomocné půdní látky
PDF

Mikisková, J. – Bilošová, H. – Zetochová, P.

[C]

Professional Events Information

Page Title / Author
41 European Research and Innovation Days annual event: participation report
PDF

Malyugina, S.

[E]

43 Senzorické hodnocení masa býků z produkce VÚCHS Rapotín, s.r.o.
PDF

Nekvapil, J. – Chovancová, T.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
45 Zpráva o výsledku zahraniční cesty – studijní stáž na Katalánské univerzitě v Lleidě
PDF

Chovancová, T. – Zábrodská, B.

[C]

Advertisement

Page Title / Author
51 Reklamní sdělení

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 1
Year: 2021
Volume: LXIII
Number: 231

Back