Cattle Research 3/2021

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu
PDF

Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle

Zavadilová, L. – Kašná, E. – Klímová, A. – Krupová, Z.

[A]

15 Obsah živin, výživné hodnoty a produkce vojtěšky a travních porostů v pokusném sledování za rok 2020
PDF

Nutrient content, nutritional value and production of alfalfa and grassland in experimental monitoring for 2020

Pozdíšek, J. – Látal, O.

[A]

28 Stanovenie obsahu mykotoxínov v bachorovej tekutine pomocou metódy ELISA
PDF

Determination of mycotoxins in a~rumen fluid using ELISA method

Orság, M. – Malyugina, S.

[A]

 

Series B – Technical papers

Page Title / Author
44 Problematika chovu skotu v Zambii
PDF

Faltusová, A.

[C]

49 Čirokové siláže ve výživě dojnic
PDF

Zábrodská, B.

[C]

55 Zpracování bioodpadu v kontextu bioekonomiky
PDF

Bilošová, H. – Mrázková, M.

[C]

Professional Events Information

Page Title / Author
61 Senzorické hodnocení masa z vysokého roštěnce plemene wagyu a kříženců masných plemen
PDF

Chovancová, T.

[C]

Advertisement

Page Title / Author
64 Reklamní sdělení

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 3
Year: 2021
Volume: LXIII
Number: 233

Back