Cattle Research 2/2021

Series A – Review

Page Title / Author
3 The use of phytogenic feed additives in ruminant nutrition
PDF

Použití fytogenních krmných suplementů ve výživě přežvýkavců

Malyugina, S.

[E]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
13 Vliv selenu a vitamínu E na zabřezávání kříženek masných plemen skotu
PDF

Černohous, M.

[C]

21 Jakým způsobem ovlivňuje pastva povrchové vody?
PDF

Zetochová, P. – Veselý, A.

[C]

25 História antibiotík
PDF

Orság, M.

[C]

30 Nutritional benefits of hydroponically sprouted cereals for cattle feeding
PDF

Nutriční vlastnosti naklíčených obilovin jako doplněk krmné dávky pro skot

Chovancová, T. – Faltusová, A. – Kašparová, J. – Orság, M.

[E]

36 Hodnocení vlastností a možnosti výskytu perzistentních organických polutantů
PDF

Kašparová, J.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2021
Volume: LXIII
Number: 232

Back