Výzkum v chovu skotu 1/2022

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa
PDF

Nedělník, J.

[C]

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters
PDF

Hodnocení možností chemické regulace plevelů v porostech kmínu (Carum carvi L., var. Aprim) a dopadů testovaných herbicidů na růstové a vývojové parametry plodiny

Muñoz Arbeález, M. – Seidenglanz, M.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
18 Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD); "infectious" epidemics that never was?
PDF

Hlásný, J.

[E]

30 Guernsey
PDF

Svačinová, L. – Zábrodská, B.

[A]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
33 Workshopy o plísních a krmivech pořádané pro studenty Středního odborného učiliště v Horních Heřmanicích Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník na odloučeném pracovišti v Horní Heřmanicích
PDF

Vepřková, E. – Faltusová, A.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
35 Cannafest
PDF

Zábrodská, B. – Vepřková, E.

[C]

38 Report on the result of study internship at the University of Catalonia in Lleida
PDF

Malyugina, S.

[E]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2022
Ročník: LXIV
Svazek: 235

Zpět