Výzkum v chovu skotu 4/2021

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Stanovení celkového dusíku v půdě: srovnání Kjeldahlovy metody a elementární analýzy
PDF

Determination of total nitrogen in soil: comparison of Kjeldahl method and elemental analysis

Bilošová, H. – Zetochová, P.

[A]

11 Vliv mikroklimatických podmínek konkrétní stáje na chování masného skotu
PDF

Influence of microclimatic conditions of a specific stable on the behaviour of beef cattle

Faltusová, A.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
21 Chov buvola asijského
PDF

Asian buffalo breeding

Zábrodská, B.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
34 Kvalita povrchových vod na lokalitě poblíž zimoviště krav bez tržní produkce mléka
PDF

Evaluation of the surface water quality in the locality near the wintering grounds for suckler cows

Mrázková, M.

[A]

40 Metodické aspekty provádění bilančních pokusů s přežvýkavci
PDF

Pozdíšek, J.

[C]

47 Výsledky ekonomiky výroby mléka v roce 2020
PDF

Economic results of milk production 2020

Kopeček, P.

[A]

56 Specifika používání směsné krmné dávky pro dojnice
PDF

Faltusová, A.

[C]

61 IoT sensors in agriculture
PDF

Zelené senzory IoT v zemědělství

Malyugina, S. – Hadrová, S.

[E]

65 The importance of dietary selenium in animal nutrition and its bioavailability
PDF

Význam selenu ve výživě zvířat a jeho biologická dostupnost

Malyugina, S.

[E]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
71 Příprava steaků z hovězího masa pomocí kontaktního grilu
PDF

Vepřková, E.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
73 30th International Conference „Ecology and Safety“
PDF

Bilošová, H. – Mrázková, M.

[C]

75 BIOeast Foresight Conference
PDF

Bilošová, H.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2021
Ročník: LXIII
Svazek: 234

Zpět