Výzkum v chovu skotu 3/2021

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Genomické plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu u českého holštýnského skotu
PDF

Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle

Zavadilová, L. – Kašná, E. – Klímová, A. – Krupová, Z.

[A]

15 Obsah živin, výživné hodnoty a produkce vojtěšky a travních porostů v pokusném sledování za rok 2020
PDF

Nutrient content, nutritional value and production of alfalfa and grassland in experimental monitoring for 2020

Pozdíšek, J. – Látal, O.

[A]

28 Stanovenie obsahu mykotoxínov v bachorovej tekutine pomocou metódy ELISA
PDF

Determination of mycotoxins in a~rumen fluid using ELISA method

Orság, M. – Malyugina, S.

[A]

 

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
44 Problematika chovu skotu v Zambii
PDF

Faltusová, A.

[C]

49 Čirokové siláže ve výživě dojnic
PDF

Zábrodská, B.

[C]

55 Zpracování bioodpadu v kontextu bioekonomiky
PDF

Bilošová, H. – Mrázková, M.

[C]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
61 Senzorické hodnocení masa z vysokého roštěnce plemene wagyu a kříženců masných plemen
PDF

Chovancová, T.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
64 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2021
Ročník: LXIII
Svazek: 233

Zpět