Cattle Research 1/2022

Social chronicle

Page Title / Author
3 Vzpomínka na Ing. Ondřeje Koppa
PDF

Nedělník, J.

[C]

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
5 Evaluation of chemical control of weeds associated with caraway cultivation (Carum carvi L., var. Aprim) and its effect on some plant growth and development parameters
PDF

Hodnocení možností chemické regulace plevelů v porostech kmínu (Carum carvi L., var. Aprim) a dopadů testovaných herbicidů na růstové a vývojové parametry plodiny

Muñoz Arbeález, M. – Seidenglanz, M.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
18 Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD); "infectious" epidemics that never was?
PDF

Hlásný, J.

[E]

30 Guernsey
PDF

Svačinová, L. – Zábrodská, B.

[A]

Professional Events Information

Page Title / Author
33 Workshopy o plísních a krmivech pořádané pro studenty Středního odborného učiliště v Horních Heřmanicích Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník na odloučeném pracovišti v Horní Heřmanicích
PDF

Vepřková, E. – Faltusová, A.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
35 Cannafest
PDF

Zábrodská, B. – Vepřková, E.

[C]

38 Report on the result of study internship at the University of Catalonia in Lleida
PDF

Malyugina, S.

[E]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 1
Year: 2022
Volume: LXIV
Number: 235

Back