Výzkum v chovu skotu 1/2017

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Produkce živin víceletými pícními porosty v podhorské oblasti Šumavy

The nutrients production by perennial fodder crops at a submountainous region of Šumava mountains

Kobes, M.

[A]

14 Posouzení diference v pastevním chování ovcí a koz na xerotermofilní travinobylinné pastvině

Evaluation of difference in sheep and goats grazing behavior on xerothermophilous grassland

Veselý, P. – Kaláčková, P.

[A]

26 Temperament skotu a jeho vliv na užitkovost stáda

Temperament in cattle and it`s effect on herd performance

Řežucha, R. – Pozdíšek, J.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
39 Příprava beranů na připouštěcí období, odběr spermatu a výroba inseminačních dávek

Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

50 Přenos embryí u ovcí

Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
54 Rozloučení s panem Ing. Bohumilem Braunem, CSc.

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
55 19th workshop for the EURL/NRLs for Milk and Milk Products

Holátko, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2017
Ročník: LIX
Svazek: 215

Zpět