Cattle Research 4/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Vliv termínu sklizně jetelotravních směsek na příjem sušiny siláží u jalovic Influence of harvesting dates of grass-clover mixtures on dry matter intake of silages in heifers Látal, O. – Pozdíšek, J. [A] 10 Půdní vlastnosti a kvalita porostů na horské lokalitě vystavené obnovené pastvě skotu Soil characteristics and quality […]

Cattle Research 3/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Změny podílů vybraných nutričních složek v průběhu zrání u syrového a grilovaného hovězího masa Changes in percentages of selected nutrients during aging in raw and grilled beef Dufek, A. – Hulová, I. – Navrátil, L. – Škrobák, F. – Vacátko, E. [A] 12 Aktuální výsledky ekonomiky výroby mléka The […]

Cattle Research 2/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Distribution of mycotoxins deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA) and T-2 and HT-2 toxins in maize silage in various profile of the trench silo during feed-out phase Výskyt mykotoxinů deoxynivalenolu (DON), zearalenonu (ZEA), T-2 a HT-2 toxinů v kukuřičné siláži v různých vrstvách profilu silážní jámy během fáze vyskladňování siláže Křížová, […]

Cattle Research 1/2014

Series A – Original scientific papers Page Title / Author 2 Testy in vitro pro porovnání změn aktivity bachorové fermentace při aplikaci zrna kontaminovaného mykotoxiny In vitro tests for comparing changes in the activity of rumen fermentation when applied grains contaminated with mycotoxins Pozdíšek, J. – Džuman, Z. – Látal, O. – Mičová, P. [A] 8 Vztah mezi bodovou hodnotou […]