Cattle Research 3/2014

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Změny podílů vybraných nutričních složek v průběhu zrání u syrového a grilovaného hovězího masa

Changes in percentages of selected nutrients during aging in raw and grilled beef

Dufek, A. – Hulová, I. – Navrátil, L. – Škrobák, F. – Vacátko, E.

[A]

12 Aktuální výsledky ekonomiky výroby mléka

The current results of the milk production economics

Kopeček, P.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
23 Řízené zrání masa – využití granulí s obsahem enzymu papainu

Controlled aging of meat – use of granules containing the enzyme papain

Hulová, I. – Macák, J. – Vacátko, E.

[A]

30 Sledování životních projevů ovcí při obnovené pastvě na lokalitě Ovčárna

Observations of life activities of sheep upon renewed grazing in the locality of Ovčárna

Štýbnarová, M. – Nováková, A. – Vacátko, E.

[A]

39 Software na výpočet hodnot BCS z anatomických bodů na digitálních obrazech těl dojnic

Richter, M. – Bewley, J.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
44 Cestovní zpráva z konference – 20th World Congress of Soil Science: Soils Embrace Life and Universe, Jeju, Korea

Karabcová, H. – Mičová, P.

[C]

46 22. Evropská konference a výstava o biomase (22nd European Biomass Conference & Exhibition), 23. – 26. 6. 2014, Hamburk

Látal, O.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 3
Year: 2014
Volume: LVI
Number: 205

Back