Cattle Research 2/2014

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Distribution of mycotoxins deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA) and T-2 and HT-2 toxins in maize silage in various profile of the trench silo during feed-out phase

Výskyt mykotoxinů deoxynivalenolu (DON), zearalenonu (ZEA), T-2 a HT-2 toxinů v kukuřičné siláži v různých vrstvách profilu silážní jámy během fáze vyskladňování siláže

Křížová, L. – Richter, M. – Pavlok, S. – Veselý, A.

[E]

9 Hodnocení vlivu obhospodařování travních porostů na produkci sušiny a druhovou pestrost trvalých travních porostů na stanovišti v Rapotíně

Evaluation of effects of grasslands management on dry matter production and species diversity under permanent grasslands in Rapotin

Mičová, P. – Štýbnarová, M. – Karabcová, H. – Landová, H.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
17 Metody pro stanovení počtu somatických buněk v mléce

Škrobák, F.

[C]

21 Floristické složení travinné vegetace v okolí turistické chaty Švýcárna při obnovené pastvě skotu

Floristic composition of grassland vegetation in surroundings of the Švýcárna tourist lodge upon renewed cattle grazing

Štýbnarová, M. – Mičová, P.

[A]

38 Zařízení pro paralelní měření hodnot pH a redox potenciálu bachorové tekutiny

Veselý, A. – Richter, M. – Křížová, L.

[C]

Current information

Page Title / Author
42 Exkurze VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotní Třebíč na pracovišti Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Pohořelicích

Veselý, A. – Křížová, L.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
44 AD EUROPE 2014 (20. – 21. 2. 2014, Dublin)

Látal, O.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2014
Volume: LVI
Number: 205

Back