Cattle Research 1/2014

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Testy in vitro pro porovnání změn aktivity bachorové fermentace při aplikaci zrna kontaminovaného mykotoxiny

In vitro tests for comparing changes in the activity of rumen fermentation when applied grains contaminated with mycotoxins

Pozdíšek, J. – Džuman, Z. – Látal, O. – Mičová, P.

[A]

8 Vztah mezi bodovou hodnotou tělesné kondice, živou hmotností a tloušťkou hřbetního tuku u dojnic českého strakatého skotu

The relationship between point value of body condition score, live weight and backfat thickness in dairy cows of Czech Fleckvieh breed

Richter, M. – Křížová, L. – Veselý, A.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
14 Využití rostlinného enzymu papainu pro řízené zrání hovězího masa

The use of plant enzyme papain for coltrolled ageing of beef

Hulová, I. – Macák, J. – Landová, H. – Vacátko, E.

[A]

22 Odhad závislosti hektarové rozlohy kukuřice na počtu bioplynových stanic v Kraji Vysočina s dopady na rozsah chovu skotu

Estimation of relationship between maize’s hectare area and number of agricultural biogas plants in Vysočina region with impacts in cattle breeding

Vlašicová, E. – Náglová, Z. – Gürtler, M. – Slaboch, J.

[A]

We read for you

Page Title / Author
27 Konzumace syrového a tepelně upraveného kravského mléka: Přehled rizik a výhod

Došlík, V.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
30 Cestovní zpráva ze zahraniční stáže v~Eastern Regional Research Center, Wyndmoor, Pensylvánie, USA

Hadrová, S. – Linhartová, M.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 1
Year: 2014
Volume: LVI
Number: 203

Back