Výzkum v chovu skotu 1/2018

Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu

Strana Název článku / autor
2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu

Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J.

[C]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
6 Průtoková cytometrie a hodnocení kvality spermií

Flow cytometry in sperm quality assessment

Grieblová, A.

[A]

13 Úrodnost půd v závislosti na matečné hornině

Soil fertility depending on parent rock

Kotlánová, M.

[A]

18 Poměr železa a fosforu v hnoji

The proportion of phosphorus and iron in manure

Landová, H. – Látal, O. – Veselý, A.

[A]

29 Zlepšení efektivity výroby hnoje v chovech skotu bez tržní produkce mléka

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Kopeček, P.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
33 Mezinárodní pedologická konference Degradation and revitalization of soil and landscape

Fiala, K.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2018
Ročník: LX
Svazek: 219

Zpět