Výzkum v chovu skotu 3/2018

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy

Influence of Application of Activators of Biological Transformation of Organic Matter and Farm Manure on Selected Physical Properties of Soil

Novák, V. – Šařec, P. – Novák, P. – Látal, O.

[A]

9 Stanovení parametrů výživné hodnoty a retence dusíku u siláží vyrobených z vybraných typů luskovino-obilních směsek sklizených ve dvou sklizňových termínech

Determination of the parameters of nutritional value and nitrogen retention in silage of the selected type of legume-cereal intercrop harvested in two maturity stages

Pozdíšek, J. – Huňady, I. – Látal, O. – Dufek, A.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
15 Pastevní tetanie – 60 let známého (?) poměru. III. Výpočet tetanického faktoru, dvojnásobně pozitivní alarmisté a mimotechnické onucky pana K*A*P*L*A*N*A

Grass tetany – 60 years of known (?) ratio. III. The calculation of grass tetany index, double positive alarmists and pneumonic rides from Mr. K*A*P*L*A*N

Fiala, K. – Fialová, G.

[C]

24 Studium životních projevů ovcí a krav při jejich obnovené pastvě v okolí Pradědu

Study of life activities in sheep and cows upon their renewed grazing in the Praděd surroundings

Mrázková, M. – Látal, O. – Veselý, A.

[A]

34 Strojové dojenie kôz

Machine milking of dairy goats

Makovický, P. – Margetín, M.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
39 AgriResearch Conference – „Innovating for the future of farming and rural communities“

Kopp, O.

[C]

41 Mezinárodní pedologická konference Pedologické dni 2018

Fiala, K.

[C]

46 Genetické dny 2018

Krejčová, H.

[C]

48 Zpráva ze služební cesty na Univerzitu Východního Finska (UEF)

Mikisková, J. – Látal, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2018
Ročník: LX
Svazek: 221

Zpět