Výzkum v chovu skotu 4/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí Floristic composition and soil characteristics of grass communities in the Mohelno Serpentinite Steppe 20 years after reintroduction of sheep grazing Mrázková, M. – Dufek, A. – Veselý, P. – Čáp, J. […]

Výzkum v chovu skotu 3/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy Influence of Application of Activators of Biological Transformation of Organic Matter and Farm Manure on Selected Physical Properties of Soil Novák, V. – Šařec, P. – Novák, P. – Látal, O. [A] 9 […]

Výzkum v chovu skotu 2/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vztah klinické mastitidy, nemocí paznehtů a exteriéru u dojnic holštýnského skotu Genetic relationship between clinical mastitis, claw disorders and exterior traits in Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Fleischer, P. – Krupa, E. – Štípková, M. – Krejčová, M. [A] 13 Kvalita masa býků-kříženců plemene wagyu […]

Výzkum v chovu skotu 1/2018

Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Strana Název článku / autor 2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J. [C] Série B – Odborná sdělení Strana Název článku / autor 6 Průtoková cytometrie a hodnocení kvality spermií Flow cytometry in sperm quality assessment Grieblová, A. [A] 13 Úrodnost půd v závislosti […]