Výzkum v chovu skotu 4/2016

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Ověření možnosti využití výluhu 1M NH4NO3 k screeningu biomobilních forem hořčíku a vápníku v půdě

Verification of using 1M NH4NO3 solution as an extractant for screening bioavailable forms of magnesium and calcium

Fiala, K. – Landová, H. – Štýbnarová, M. – Bilošová, H.

[A]

12 Působení stájového mikroklimatu na mléčnou užitkovost dojeného skotu dle stadia laktace

The influence of microclimate on milk production in dairy cattle according to the stage of lactation

Šimková, A. – Šoch, M. – Švejdová, K. – Zábranský, L. – Frejlach, T. – Poborská, A. – Frelich, J. – Brouček, J. – Smutný, L.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
17 Poznatky z průběhu pokusu s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty na lokalitě Postoupky za rok 2016

Bílovský, J. – Látal, O. – Sedláčková, I. – Slavkovský, R.

[C]

21 Ekonomika výroby mléka v roce 2015

Economics of milk production 2015

Kopeček, P.

[A]

30 Poznatky z výživy skotu plemene wagyu

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Štýbnarová, M.

[C]

33 Monitoring vybraných onemocnění dojnic elektronickým systémem Vitalimetr

Monitoring of selected diseases of dairy cows electronic system Vitalimetr

Poborská, A. – Šoch, M. – Zábranský, L. – Frelich, J. – Smutný, L. – Brouček, J. – Švejdová, K.

[A]

40 Současné možnosti měření povrchové teploty dojnic ve stájových technologiích

Contemporary possibilities of surface temperature measurement in cows in stable technologies

Švejdová, K. – Šoch, M. – Šimková, A. – Zábranský, L. – Frelich, J. – Brouček, J. – Smutný, L.

[A]

47 Ostropestřec mariánský ve výživě dojnic – degradovatelnost sušiny

Veselý, A. – Richter, M. – Pavlok, S.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2016
Ročník: LVIII
Svazek: 214

Zpět