Výzkum v chovu skotu 2/2016

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Křehkost grilovaného, soleného a vyzrálého masa u pěti druhů zvířat

Tenderness of grilled, salty and aging meat in five animal species

Dujková, R. – Dufek, A. – Navrátil, L.

[A]

9 Use of knowledge of biological transformation as an effective way to reduce ammonia emission and improve the quality of farmyard manure in straw bedded barns during years 2014–2015

Využití poznatků biologické transformace jako efektivního způsobu ke snížení emisí amoniaku a zlepšení kvality chlévského hnoje na hluboké podestýlce v letech 2014–2015

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Štýbnarová, M. – Kopeček, P.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
15 Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

Štýbnarová, M.

[C]

19 Některé zvláštnosti inseminace koní – odběr spermatu a jeho konzervace

Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

26 Inseminace a biotechnické metody u koní

Bezdíček, J. – Louda, F.

[C]

34 Jak si usnadnit sledování aneb softwaroví pomocníci etologa

Řežucha, R.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
42 Zpráva z účasti na konferenci „Pastva v chráněných územích“

Štýbnarová, M. – Hradilová, M.

[C]

43 The 3rd International Conference on Hydropedology – Hydropedology and Nature Resource in the Earth´s Critical Zone for Sustainable Word, China

Hradilová, M.

[C]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
46 Významné životní jubileum pana prof. Ing. Františka Loudy, DrSc.

Bezdíček, J. – Stádník, L.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2016
Ročník: LVIII
Svazek: 212

Zpět