Výzkum v chovu skotu 1/2019

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Stanovení železa v hnoji – srovnání vybraných metod rozkladu vzorků hnoje (HCl/HNO3; HNO3/H2O2)

Determination of Iron in Manure – Comparison of Digestion/Dissolution Methods (HCl/HNO3; HNO3/H2O2)

Landová, H. – Látal, O. – Veselý, A. – Pozdíšek, J. – Mičová, P.

[A]

13 Hodnocení kvality povrchových vod na horských lokalitách vystavených obnovené pastvě skotu a ovcí

Evaluation of the surface water quality in the mountain localities exposed to renewed cattle and sheep grazing

Mrázková M.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
20 Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena Cigája

Production and Composition Assessment of Sheep Milk Derived from Three Genotypes on the Basis of Tsigai Breed

Makovický, P. - Nagy, M. - Margetín, M.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
27 Cestovní zpráva z exkurze Inovace pro zdraví půdy – Výměna zkušeností v Rakousku

Hanáková Bečvářová, P. – Mrázková, M.

[C]

30 Návštěva university Brawijaya v Indonésii

Krejčová, H.

[C]

34 Mezinárodní veletrh zemědělské techniky SIMA 2019 a mezinárodní veletrh chovu dobytka SIMAGENA 2019

Kopp, O. – Mikisková, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2019
Ročník: LXI
Svazek: 223

Zpět