Výzkum v chovu skotu 4/2020

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy

Influence of a combination of biologically transformed manure application and soil additives for the soil physical properties change

Novák, V. – Šařec, P. – Křížová, K. – Látal, O. – Novák, P. – Šařec, O. – Hammerschmiedt, T. – Brtnický, M.

[A]

10 Přidávání lupiny do krmné dávky a její vliv na přírůstky u býků plemene galloway a kříženců masných plemen

Addition of lupine to feed rations and its effect on gains in galloway and crossbreeds of meat breeds

Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Bartoňková, I.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
17 Výsledky ekonomiky výroby mléka v roce 2019

Economic results of milk production 2019

Kopeček, P.

[A]

26 Stabilita půdních agregátů

Bilošová, H.

[C]

32 Současné metody klasifikace jatečných těl skotu u nás i ve světě

Methods of classification of bovine carcasses in European union and in the world

Chovancová, T.

[A]

42 Využití IoT v zemědělství

Hadrová, S.

[C]

45 Úrodnost půdy z pohledu aplikace doplňkových půdních látek v kombinaci meziplodin – hodnocení výsledků

Mikisková, J. – Zetochová, P.

[C]

53 The role of ruminal ciliated protozoa in cattle nutrition

Význam bachorových nálevníků ve výživě skotu

Malyugina, S.

[E]

57 Stanovení obsahu uhlíku na elementárním analyzátoru

Zetochová, P. – Bilošová, H. – Veselý, A.

[C]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
61 Zpráva z uskutečněné online konference EGF – 28th General Meeting of European Grassland Federation

Bilošová, H. – Mrázková, M.

[C]

65 The 2nd International online Workshop of Former EURL MMP Members

Hadrová, S. – Veselý, A. – Malyugina, S.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
67 Statek rodiny Zaoralových

Zábrodská, B. – Nekvapil, J. – Chovancová, T.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
70 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2020
Ročník: LXII
Svazek: 230

Zpět