Výzkum v chovu skotu 3/2020

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019

Nutritional value of legume-cereal mixtures from small-plot experiments in the years 2015 to 2019

Pozdíšek, J. – Huňady, I.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
17 Polychlorované bifenyly

Polychlorinated biphenyls

Zábrodská, B. – Nekvapil, J.

[A]

36 The effect of selected bioactive compounds on methane production in ruminants: a review

Vliv vybraných bioaktivních látek na produkci metanu u přežvýkavců

Hadrová, S. – Malyugina, S.

[E]

 

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
46 Is magnesium deficiency the cause of neurodegeneration in animals and humans? 3rd part; Alzheimer’s disease and magnesium – parasympathetic dysfunction

Hlásný, J.

[E]

60 Význam síry ve výživě masného skotu

Černohous, M. – Malyugina, S.

[C]

64 Kůrovcová kalamita a biodiverzita

Bartoš, J.

[A]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
70 Senzorické hodnocení masa býků plemene galloway a kříženců masných plemen

Nekvapil, J. – Zábrodská, B.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
72 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2020
Ročník: LXII
Svazek: 229

Zpět