Výzkum v chovu skotu 2/2020

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR

Type traits in the estimation of breeding values for the incidence of clinical mastitis in Holstein cattle in the Czech Republic

Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z. – Štípková, M.

[A]

15 Půdní organická hmota jako indikátor stavu půd pod travními porosty

Soil organic matter as an indicator of soil quality under grassland management

Bilošová, H. – Landová, H. – Mrázková, M. – Fiala, K.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
28 Is magnesium deficiency the cause of neurodegeneration in animals and humans? 2nd part; Alzheimer's disease and BSE magnesium-ammonia theory connections

Hlásný, J.

[E]

40 Využití přirozeného chování skotu k redukci stresu při manipulaci

Using natural cattle behavior to reduce stress during handling

Klimková, M.

[A]

48 Chillinghamský skot -- původní volně žijící plemeno skotu

Bezdíček, J. – Louda, F.

[C]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
50 Zapojení VŠÚO Holovousy s.r.o. do projektu „Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“

Sedlák, J.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
52 Konference Bioeast as a driving force in the context of the European Green Deal

Mikisková, J. – Bilošová, H.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
55 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2020
Ročník: LXII
Svazek: 228

Zpět