Výzkum v chovu skotu 4/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy Influence of a combination of biologically transformed manure application and soil additives for the soil physical properties change Novák, V. – Šařec, P. – Křížová, K. – Látal, O. – Novák, P. – Šařec, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019 Nutritional value of legume-cereal mixtures from small-plot experiments in the years 2015 to 2019 Pozdíšek, J. – Huňady, I. [A] Série A – Review Strana Název článku / autor 17 Polychlorované bifenyly Polychlorinated biphenyls Zábrodská, B. […]

Výzkum v chovu skotu 2/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR Type traits in the estimation of breeding values for the incidence of clinical mastitis in Holstein cattle in the Czech Republic Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z. – Štípková, […]

Výzkum v chovu skotu 1/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd National Nature Reserve Mrázková, M. – Landová, H. [A] 17 Vztah celkového množství železa a obsahu spalitelných látek v hnoji skotu jako kontrolní parametr kontaminace hnoje železem z vnějšího prostředí […]