Cattle research 2/2020

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR

Type traits in the estimation of breeding values for the incidence of clinical mastitis in Holstein cattle in the Czech Republic

Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z. – Štípková, M.

[A]

15 Půdní organická hmota jako indikátor stavu půd pod travními porosty

Soil organic matter as an indicator of soil quality under grassland management

Bilošová, H. – Landová, H. – Mrázková, M. – Fiala, K.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
28 Is magnesium deficiency the cause of neurodegeneration in animals and humans? 2nd part; Alzheimer's disease and BSE magnesium-ammonia theory connections

Hlásný, J.

[E]

40 Využití přirozeného chování skotu k redukci stresu při manipulaci

Using natural cattle behavior to reduce stress during handling

Klimková, M.

[A]

48 Chillinghamský skot -- původní volně žijící plemeno skotu

Bezdíček, J. – Louda, F.

[C]

Current information

Page Title / Author
50 Zapojení VŠÚO Holovousy s.r.o. do projektu „Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“

Sedlák, J.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
52 Konference Bioeast as a driving force in the context of the European Green Deal

Mikisková, J. – Bilošová, H.

[C]

Advertisement

Page Title / Author
55 Reklamní sdělení

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 2
Year: 2020
Volume: LXII
Number: 228

Back