Cattle Research 1/2020

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd

Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd National Nature Reserve

Mrázková, M. – Landová, H.

[A]

17 Vztah celkového množství železa a obsahu spalitelných látek v hnoji skotu jako kontrolní parametr kontaminace hnoje železem z vnějšího prostředí

Relation of Total Iron and Combustible Substances Content in Manure as a Control Parameter of Iron Manure Contamination

Landová, H. – Látal, O. – Nováková, A. – Fiala, K. – Veselý, A. – Mrázková, M.

[A]

23 Alterace minerálů skupiny pyrochloru z beryl-columbitového pegmatitu Lysá hora u Maršíkova, Česká republika

Alteration of pyrochlore group minerals from beryl-columbite pegmatite Lysá Hora near Maršíkov village, Czech Republic

Chládek, Š. – Uher, P.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
36 Is magnesium deficiency the cause of neurodegeneration in animals and humans? 1st part; BSE "magnesium-ammonia" alternative theory

Hlásný, J.

[E]

48 Biologicky aktivní látky z mikrořas a jejich aplikace ve výživě skotu - rešerše

Biologically active compounds from microalgae and its application in cattle nutrition - review

Malyugina, S.

[A]

55 Reprodukční technologie u skotu a jejich využití v praxi

Rakova, T.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
60 7th International Symposium on Soil Organic Matter

Látal, O.

[C]

Social chronicle

Page Title / Author
63 Významné životní jubileum pana prof. Ing. Václava Jakubce, DrSc. a jeho přínos v oblasti genetiky a šlechtění hospodářských zvířat

Bezdíček, J. – Louda, F.

Advertisement

Page Title / Author
66 Reklamní sdělení

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 1
Year: 2020
Volume: LXII
Number: 227

Back