Výzkum v chovu skotu 2/2013

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv pastvy skotu na utváření zásob půdní organické hmoty a stabilitu půdní struktury The Effect of Livestock Grazing on Soil Organic Matter and Stability of Soil Aggregates Holubík, O. – Fučík, P. [A] 10 Změny koncentrace vlákniny a ADF v píci srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.) při rozdílných […]

Výzkum v chovu skotu 1/2013

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Influence of growth stage of forages on dry matter intake of silages in heifers Vliv růstového stádia pícnin na příjem sušiny siláží u jalovic Látal, O. – Pozdíšek, J. – Štýbnarová, M [E] 9 Hodnocení rozdílů v kvalitě píce vybraných vysetých druhů trav a jetelovin Evaluation of differences […]