Výzkum v chovu skotu 2/2013

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Vliv pastvy skotu na utváření zásob půdní organické hmoty a stabilitu půdní struktury

The Effect of Livestock Grazing on Soil Organic Matter and Stability of Soil Aggregates

Holubík, O. – Fučík, P.

[A]

10 Změny koncentrace vlákniny a ADF v píci srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.) při rozdílných intenzitách využívání trvalých travních porostů

Changes in crude fibre and ADF concentration in fodder of orchard grass (Dactylis glomerata L.) under different permanent grassland’s intensity of utilisation

Štýbnarová, M. – Pukyšová, V. – Mičová, P.

[A]

Série A - Recenzované rešerše

Strana Název článku / autor
18 The fate of feedborne mycotoxins T-2 and HT-2 toxins in dairy cows – a review

Osud dietárních mykotoxinů T-2 a HT-2 toxinů u dojnic – review

Křížová, L. – Pavlok, S.

[E]

Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
30 Software na označování anatomických bodů na digitálních obrazech těl dojnic

Richter, M. – Obořil, M. – Křížová, L. – Veselý, A. – Kašparovský, T. – Lochman, J.

[C]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
35 „Šlechtění a management genetických zdrojů zvířat“ – nová odborná publikace

Jakubec, V. – Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

37 Vliv vybraných faktorů na fertilizační proces zvířat – workshop k projektu NAZV QI91A061

Bezdíček, J. – Makarevich, A. – Louda, F. – Stádník, L.

[C]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
34 Rozloučení s panem Ing. Čestmírem Höllem, CSc.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
39 Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube – Posilování politiky inovací pomocí clusterů podél Dunaje

Látal, O.

[C]

41 Cestovní zpráva z mezinárodní konference 15th International Conference „Forage Conservation“ Nový Smokovec, Slovensko, 24. – 26. září 2013

Křížová, L. – Richter, M.

[C]

42 Cestovní zpráva ze 4. vědecké konference ekologického zemědělství ICOAS 2013, 9. – 13. 10. 2013, Budapešť a Eger

Hadrová, S.

[C]

45 ASA, CSSA, and SSSA International Annual Meeting – Water, Food, Energy & Innovation for a Sustainable World

Mičová, P. – Štýbnarová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2013
Ročník: LV
Svazek: 202

Zpět