Výzkum v chovu skotu 1/2021

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen
PDF

Effect of feeding Galloway bulls and crossbreds a diet supplemented with Lupinus angustifolius seeds on physico-chemical parameters of meat

Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Faltusová, A. – Bartoňková, I.

[A]

Série A – Review

Strana Název článku / autor
14 Influence of mycotoxins on pigs organism and detoxication effect of clay adsorbents: a review article
PDF

Vliv mykotoxinů na organismus prasat a detoxikační účinek jílových vyvazovačů

Malyugina, S.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
26 Využití etologie při výzkumu pastvy v chráněných územích – rešerše
PDF

Mrázková, M. – Bartoš, J.

[C]

34 Pomocné půdní látky
PDF

Mikisková, J. – Bilošová, H. – Zetochová, P.

[C]

Informace z odborných akcí

Strana Název článku / autor
41 European Research and Innovation Days annual event: participation report
PDF

Malyugina, S.

[E]

43 Senzorické hodnocení masa býků z produkce VÚCHS Rapotín, s.r.o.
PDF

Nekvapil, J. – Chovancová, T.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
45 Zpráva o výsledku zahraniční cesty – studijní stáž na Katalánské univerzitě v Lleidě
PDF

Chovancová, T. – Zábrodská, B.

[C]

Reklamní sdělení

Strana Název článku / autor
51 Reklamní sdělení

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2021
Ročník: LXIII
Svazek: 231

Zpět