Výzkum v chovu skotu 3/2011

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Hodnocení obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce dojnic holštýnského skotu na začátku laktace

Evaluation of citric acid content and somatic cell count in Holstein dairy cows in early lactation

Ducháček, J. – Stádník, L.– Beran, J. – Ptáček, M.

[E]

12 Vliv způsobu rozmrazení inseminační dávky skotu na aktivitu spermií

The influence of the thawing method of a cattle insemination dose on sperm motility

Filipčík,R. – Hanuláková, Š.

[E]

17 Provedení efektivní retrospektivní kalibrace moderní infračervené spektroskopie MIR a MIR-FT na měření bodu mrznutí mléka

Performance of effective retrospective calibration of modern MIR and MIR-FT infrared spectroscopy on milk freezing point depression measurement

Hanuš, O. – Vyletělová, M. – Landová, H. – Genčurová, V. – Kopecký, J.

[E]

32 Vliv pěstování jetele lučního na vybrané fyzikální půdní parametry

Impact of Red Clover on Selected Physical Soil Parameters

Karabcová, H.

[E]

38 Interrelationship between motility and in vivo fertility of ram frozen-thawed semen

Vztah medzi motilitou a in vivo fertilitou zmrazeneho semena baranov

Kubovičová, E. – Špaleková, E – Makarevich, A. V. – Apolen, D. – Chrenek, P. – Hegedűšová, Z.

[E]

45 Etologie zvířat při testech dobrovolného příjmu sušiny u jalovic

Animal ethology by the dry matter voluntary intake trials in heifers

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[E]

56 Změny v zastoupení CLA a významných skupin mastných kyselin v mléčném tuku pasených dojnic

The proportions of CLA and important groups of fatty acids in milk fat of grazing cows

Samková, E. – Hanuš, O. – Pešek, M. – Špička, J. – Šlachta, M. – Frelich, J. – Jedelská, R. – Pelikánová, T.

[E]

64 The influence of nitrogen fertilisation on the occurrence of couch grass (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) in mowed grasslands of the alliance Arrhenatherion

Vliv dusíkatého hnojení na výskyt pýru plazivého (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) v lučních porostech svazu Arrhenatherion

Štýbnarová, M. – Svozilová, M.

[E]

69 Kvalita syrového mléka z mléčných automatů

Quality of raw milk from vending machines

Vyletělová, M. – Manga, I. – Hanuš, O. – Karpíšková, R.

[E]

Série A - Recenzované rešerže

Strana Název článku / autor
75 The fate of feedborne mycotoxin deoxynivalenol (DON) in dairy cows – a review

Osud dietárního mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) u dojnic – review

Křížová, L. – Pavlok, S.

[E]

Série B - Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
86 Srovnání nákladovosti a ekonomických ukazatelů na evropských mléčných farmách

Mach, J.

[E]

91 Projekt OP VK „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu“ v roce 2011

Horníčková, P. – Kopp, O.

[E]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
93 Zpráva ze zahraniční stáže v LFZ Raumberg-Gumpenstein (Rakousko)

Štýbnarová, M. – Látal, O.

[C]

98 Výroční vědecká konference společností ADSA/ASAS – New Orleans – 2011

Bezdíček, J. – Dufek, A.

[C]

100 Cestovní zpráva z pracovního jednání na University of Kentucky, Lexington, USA, 9. – 14. srpna 2011

Křížová, L. – Richter, M.

[C]

102 16th Symposium of the European Grassland Federation – „Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions”

Štýbnarová, M. – Karabcová, H. – Pozdíšek, J.

[C]

105 XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists – Change and Uncertainty

Kopeček, P. – Kopp, O.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2011
Ročník: LIII
Svazek: 195

Zpět