Výzkum v chovu skotu 2/2011

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 The influence of pregnancy on production traits in dairy cattle

Vliv březosti na produkční znaky dojeného skotu

Bezdíček, J. – Louda, F.

[E]

10 Vyhodnocení významnosti vybraných náhodných a pevných vlivů na hmotnostní růst býků a volů masných plemen a jejich kříženců pomocí nelineárních modelů

Evaluation of selected mixed effects on growth patterns in bulls and steers with non-linear models

Dufek, A. – Šarovská, L. – Hanuš, O. – Vacátko, E.

[A]

19 Zajištění efektivní retrospektivní močovinové kalibrace moderní infračervené spektroskopie mléka MIR-FT

Assurance of effective retrospective urea calibration for modern milk MIR-FT infrared spectroscopy

Hanuš, O. – Genčurová, V. – Samková, E. – Roubal, P. – Jedelská, R. – Dolínková, A.

[A]

34 Vliv smíšené pastvy na vlastnosti půd pod travními porosty

Impact of mixed grazing on soil properties under grassland

Karabcová, H. – Dufek, A. – Svozilová, M.

[A]

42 Vliv odstupňované dávky hnojení trvalých travních porostů kejdou na dynamiku parametrů půdní organické hmoty

The influence of graduate slurry application on soil organic matter parameter dynamics of the permanent grasslands

Svozilová, M. – Karabcová, H. – Pospíšilová, L.

[A]

49 Antilisteriální aktivita mikroflóry sýrů s mazem na povrchu

Antilisterial activity of bacterial surface-ripened cheese microflora

Vlková, H. – Plocková, M.

[A]

Série A - Recenzované rešerže

Strana Název článku / autor
58 Stavy přežvýkavců a možnosti využívání trvalých travních porostů

Ruminants numbers and possibilities of permanent grassland utilisation

Kvapilík, J. – Kohoutek, A.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
66 Cestovní zpráva z výroční konference BSAS, Nottingham, 4. – 5. dubna 2011

Křížová, L. – Veselý, A.

[C]

67 EAAE PhD Workshop – Economics and Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and Development, Nitra, Slovenská republika, 27. – 29. 4. 2011

Kopeček, P. – Kopp, O.

[C]

69 Zpráva z 15. „Geologicko – pôdoznalecko – botanického terénneho cvičenia“ Katedry pedológie a geológie a Katedry botaniky FAPZ SPU Nitra, ve dnech 28. dubna – 1. května 2011

Krhovjáková, J. – Heczko, J.

[C]

74 111th General Meeting of the American Society for Microbiology, 21. – 24. května, New Orleans

Kadlec, R.

[C]

76 Zpráva z 64. Reciprocal Meat Conference 2011

Dufek, A.

[C]

77 Dublin, SfAM summer conference, 4. – 7. 7. 2011

Manga, I.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2011
Ročník: LIII
Svazek: 194

Zpět