Výzkum v chovu skotu 4/2011

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Zastoupení mastných kyselin v mase potomků testovaných býků vybraných linií českého strakatého skotu a kříženců plemene aberdeen angus

Composition of fatty acids in beef of selected progeny tested bulls of Czech Fleckvieh lines and Aberdeen Angus crossbreeds

Dufek, A – Šarovská, L. – Voříšková, J. – Špička, J. – Vacátko, E. – Kolářová, D.

[A]

10 Validace spolehlivosti predikce pro celkové denní složení mléka z variant zkrácených odběrů vzorků v kontrole užitkovosti

Validation of prediction reliability for total day milk composition from shortened sampling variants in milk recording

Hanuš, O. – Hering, P. – Roubal, P. – Landová, H. – Dufek, A. – Jedelská, R. – Janecká, M. – Heřman, F. – Vaněk, P.

[A]

25 Dynamika vybraných fyzikálních parametrů půd pod travními porosty v ekologickém zemědělství

The dynamics of selected soil physical parameters under grassland in ecological agriculture

Karabcová, H.

[A]

32 Dobrovolný příjem siláží z travních porostů jalovicemi při rozdílném způsobu ustájení

Voluntary intake of silages made from grasslands with different housing system on heifers

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[A]

40 Výskyt rezistencie na antibiotiká u kmeňov S. haemolyticus, S. epidermidis a S. chromogenes v prostredí prvovýroby kravského mlieka

Occurence of antibiotic resistance in S. haemolyticus, S. epidermidis and S. chromogenes strains in the environment of milk dairy farms

Manga, I. – Vyletělová, M.

[A]

49 Vliv vybraných faktorů na růstové schopnosti a ukazatele masné užitkovosti u jehňat plemen suffolk a charollais

The influence of selected factors on growth abilities and meat utility attributes of Suffolk and Charollias lambs

Ptáček, M. – Štolc, L. – Stádník, L. – Štolcová, J.

[A]

62 Vliv hybridu a fermentačního procesu na obsah a stravitelnost škrobu kukuřice

The effect of hybrid and fermentation process on content and starch digestibility of maize

Richter, M. – Veselý, A.

[A]

67 Zhodnocení vlivu mléčné výživy v raném věku na zabřezávání u jalovic plemen český strakatý skot a holštýnský skot

Evaluation of effect of milk diet at early age on the conception rate in heifers of Czech Fleckvieh and Holstein

Šarovská, L. – Zhang, Y. – Vacátko, E. – Dufek, A.

[A]

73 Druhová diverzita a botanické složení pastevního porostu při rozdílném obhospodařování

Species diversity and botanical composition of pasture sward under different management

Štýbnarová, M.

[A]

84 Vliv vakcinace prvotelek proti mastitidě na její výskyt, počet somatických buněk a obsah pevných složek v mléce

Influence of vaccination against mastitis on its incidence, somatic cells amount and content of solid components in milk of primiparous dairy cows

Toušová, R. – Stádník, L. – Ducháček, J. – Baráková, M.

[A]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
86 Vzpomínka na profesora Josefa Kopeckého

Kadečka, J.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
93 Stáž v Bavorském státním výzkumném centru pro zemědělství, Grub, 3. – 15. října 2011

Látal, O.

[C]

96 Congress of Bacteriology and Applied Mikrobiology, 5. – 12. 9. 2011, Sapporo, Japonsko

Vyletělová, M.

[C]

97 Zpráva z 15. výroční konference ESDAR, Belek-Antalya, Turecko, 15. – 17. září 2011

Hadrová, S. – Kubovičová, E.

[C]

98 Microbiologia Balkanica 2011, Belehrad, 25. – 28. 10. 2011

Manga, I.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2011
Ročník: LIII
Svazek: 196

Zpět