Výzkum v chovu skotu 2/2008

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 The evolution and quality of permanent, strip-seeded and temporary grassland at the Jevíčko site from 1991 till 2006

Vývoj a kvalita trvalého, přisetého a dočasného travního porostu v letech 1991 – 2006 na stanovišti Jevíčko

Kohoutek, A. – Nerušil, P. – Pozdíšek, J.

[E]

9 Postup k omezení dopadu změny interferenčních vlivů při modifikaci složení mléka pro přípravu referenčních vzorků ke kalibraci infraanalýzy

The procedure for limitation of impact of interference effects at milk composition modification for reference sample preparation to infraanalyse calibration

Hanuš, O. – Janů, L. – Genčurová, V. – Kopecký, J. – Jedelská, R.

[A]

33 Podpora zemědělského pojištění v České republice

Support of Agricultural Insurance in the Czech Republic

Prášilová, M. – Štolc, L. – Hlavsa, T.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
44 Dopad profesního vzdělávání v oboru chovu skotu – významné faktory kvality hovězího masa a jeho zpracování

The impact of professional education on area of cattle keeping – important factors of beef quality and its processing

Hadrová, S. – Hanuš, O. – Bjelka, M. – Třináctý, J. – Říha, J. – Pozdíšek, J. – Koza, M. – Suchá, S. – Kopecký, J.

[A]

55 Interpretace výsledků experimentální kalibrace rutinních IR přístrojů pro měření látkového obsahu volných mastných kyselin (VMK) mléčného tuku

The interpretation of experimental calibration results of routine IR instruments for determination of free fatty acid contents of milk fat

Hanuš, O. – Genčurová, V. – Kopecký, J. – Jedelská, R. – Motyčka, Z. jun. – Černocký, M.

[A]

63 Přehled legislativy týkající se bezpečnosti potravin (požadavky na potraviny)

Sojková, K.

[C]

67 Informační systém IS QL pro oceňování mléka

Benda, P. – Hanuš, O. – Janů, L.

[C]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
73 Rozloučení s panem Doc. Ing. Bohumilem Suchánkem, CSc.

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
74 Biodiversity and Animal Feed - Future Challenges for Grassland Production 9. – 12. 6. 2008, Uppsala

Pozdíšek, J. – Kohoutek, A.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 2
Rok vydání: 2008
Ročník: L
Svazek: 182

Zpět