Výzkum v chovu skotu 1/2008

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Growth and Reproduction Differences of Beef Bulls in Artificial Insemination and Bulls in Natural Service

Porovnání plemenných hodnot reprodukce a růstu u býků masných plemen v inseminaci a v přirozené plemenitbě

Bezdíček, J. - Bjelka, M. - Dufek, A.

[E]

13 Možné role, pozice, faktory a složky mlékařství v ekologickém zemědělství – rešerže, mapování, přehled a srovnání v České republice

Possible roles, positions, factors and components of dairying in organic farming – a rewiev, mapping, survey and comparison in the Czech Republic

Hanuš, O. - Roubal, P. - Vorlíček, Z. - Rozsypal, R. - Janů, L. - Genčurová, V. - Pozdíšek, J.

[A]

38 The influence of selected herbs on intake and preference of meadow hay by goats

Vliv vybraných dvouděložných bylin na preferenci příjmu lučního sena kozami

Čermák, B. - Vondrášková, B. - Klimeš, F. - Kobes, M. - Lád, F. – Špička, J.

[E]

44 Comparsion of milk performance and milk composition of HF first-calf heifers imported pregnant from Holland and Sweden to Poland with reference to blood physiological parameters

Srovnání mléčné užitkovosti a složení mléka prvotelek HF importovaných jako březí z Holandska a Švédska do Polska s ohledem na fyziologické parametry krve

Czerniawska-Piatkowska, E. - Szewcuk, M.

[E]

51 Progesterone level in milk and pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows

Hladina progesteronu v mléce a zabřezávání holštýnských dojnic ošetřených Ovsynchem

Stádník, L. - Vacek, M. - Ježková, A. - Louda, F.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
59 Empirické argumenty k podpoře měsíčního intervalu pro kalibrace rutinních mléčných analyzátorů a zlepšení kontroly kvality mlékařské analytické práce

Empirical arguments to support of month calibration interval for calibration of routine milk analysators and improvement of control of dairy analytical work quality

Hanuš, O.- Genčurová, V.- Janů, L.

[A]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2008
Ročník: L
Svazek: 181

Zpět