Stanovení vlivu krystalizace a metabolických indikátorů cervikálního hlenu na přežitelnost spermií u skotu

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Stádník, L. – Beran, J. – Hegedüšová, Z. – Makarevich, A. – Kubovičová, E. – Louda, F.

Rok vydání: 2013

ISBN: 978-80-87144-26-8

Popis: Cílem metodiky je podat systémově utříděný a ověřený přehled informací o interakcích mezi ukazateli metabolismu (močovina a aceton v krvi a mléce) a kvalitou cervikálního hlenu dojnic (arborizace, aceton, močovina). Dále je cílem vyhodnotit přímý vliv kvality cervikálního hlenu, vyjádřený jeho arborizací, resp. obsahem močoviny a acetonu na přežitelnost spermií po inseminaci. Metodika má přispět ke zlepšení zabřezávání a plodnosti krav cestou optimálního načasování inseminace v návaznosti na intenzitu metabolismu dojnic.

Zpět