Oddělení laboratoří

Pracovníci oddělení provádějí v rámci akreditované laboratoře řadu komerčních rozborů vody, mléka a mléčných výrobků, odpadů apod. Pro oddělení vědy a výzkumu provádí navíc řadu dalších neakreditovaných analýz, zejména půd, rostlin, krmiv a živočišných produktů - viz přehled laboratorních rozborů.

Kontakt

Ing. Aleš Veselý
Tel.: 583 392 143
Mob.: 733 739 096
E-mail: ales.vesely [at] vuchs.cz