Oddělení laboratoří

Pracovníci oddělení provádějí v rámci akreditované laboratoře řadu komerčních rozborů vody, mléka a mléčných výrobků, odpadů apod. Pro oddělení vědy a výzkumu provádí navíc řadu dalších neakreditovaných analýz, zejména půd, rostlin, krmiv a živočišných produktů - viz přehled laboratorních rozborů.

Kontakt

Bc. Veronika Vinklářová
Tel.: 583 392 143
Mob.: 739 234 260
E-mail: veronika.vinklarova [at] vuchs.cz