O nás

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o. byla založena v roce 2002 jako dceřiná společnost Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. Od roku 2004 až do roku 2010 byla příjemcem institucionální podpory v rámci řešení výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM2678846201 „Uplatnění evropského modelu multifunkčního zemědělství v LFA oblastech České republiky“. Od roku 2011 je rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. splňuje definici výzkumné organizace dle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01.

Tým výzkumu a vývoje společnosti, který sdílí kapacity a infrastrukturu s mateřskou společností, řeší celou řadu VaV projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Strategie společnosti se odvíjí od dlouhodobého koncepčního plánu rozvoje, který si klade za cíl mimo jiné posílit mezinárodní spolupráci s renomovanými institucemi, zvýšit konkurenceschopnost svých pracovníků a dosahovat významnějších VaV výsledků aplikovatelných v praxi.


HRS4R/HR Award

Výzkumná organizace Agrovýzkum Rapotín s.r.o. se dne 18. 12. 2019 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem společnosti je od Evropské komise získat certifikát HR AWARD, který je udělován výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Ocenění HR Excellence in Research Award je prostředkem veřejného uznání pro výzkumné instituce, které se zavazují k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

4. 10. 2021 společnost toto ocenění získala.


Aktuálně řešené projekty

» přehled všech projektů


Časopis Výzkum v chovu skotu

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. je vydavatelem recenzovaného odborného bulletinu Výzkum v chovu skotu, který vychází čtyřikrát ročně. Více informací naleznete na samostatných webových stránkách časopisu.

 

 

Aktuality

» všechny aktuality