Etická komise společnosti

Předseda Etické komise

  • Renáta Sládková

Členové Etické komise

  • Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
  • MVDr. Hana Procházková
  • Bc. Veronika Vinklářová
  • Ing. Marian Koza