Milk 2006

Milk 2006 je objektivní systém hodnocení kukuřičné siláže s jednoduše interpretovatelnými ukazateli. Je vyvíjen a pravidelně aktualizován pracovníky University of Wisconsin (USA) a jeho výstupem je hodnocení kvality a výnosu hybridů silážní kukuřice ve formě dvou indexů vyjádřených jako produkce mléka na hmotnostní jednotku sušiny siláže (kg/t) a po zohlednění výnosu na jednotku plochy (kg/ha). Tento způsob vyjádření je komplexnější ve srovnání např. s obsahem energie, neboť do výpočtu uvedených indexů je zahrnut též předpokládaný příjem sušiny siláže, což je v případě objemných krmiv základní ukazatel. Systém MILK 2006 je distribuován jako software ve formě volně dostupného souboru aplikace Excel.

Lokalizaci aplikace do češtiny provedli pracovníci společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Michal Richter, Jiří Třináctý a Ludmila Křížová.