IS-QL

Jako výsledek řešení projektu V a V a I, MZe-ČR, NAZV, QF 4003 (Vývoj systému pro konsistentní ohodnocování kvality syrového mléka jako podpora prevence souvisejících hygienických a hospodářských rizik - The development of the system for the consistent evaluation and payment of the raw milk quality as the support of the prevention of the connected hygienical and economical risks) byl zpracován software (IS QL – Oceňování mléka), který má být autorizovaným software (AS 1 – QF 4003) jako výsledek řešení projektu. Software IS QL – Oceňování mléka byl vytvořen autorským kolektivem: Benda, P.- Hanuš, O.- Janů, L.- Genčurová, V.- Vyletělová, M.- Jedelská, R.- Kopecký, J.. Tento software byl z hlediska jeho vývoje, konstrukce a vlastností popsán pro případné uživatele v následujících třech publikacích jako další plnění plánu uplatnění výsledků (PUV) daného projektu.

BENDA, P. – HANUŠ, O. – JANŮ, L.: Informační systém IS QL pro oceňování mléka. Výzkum v chovu skotu, XLX, 182, ISSN 0139-7265, 2, 2008, 67-72.

HANUŠ, O. – JANŮ, L. – GENČUROVÁ, V. – JEDELSKÁ, R.: Nově koncipovaný nástroj pro důsledné vyjádření a proplácení kvality syrového mléka – relativní jednorozměrný ukazatel. Newly designed tool for consistent expression and payment of raw milk quality – relative one-dimensional indicator. (In Czech) Sborník Den mléka 2008, ČZU Praha

HANUŠ, O. – JANŮ, L. – GENČUROVÁ, V. – JEDELSKÁ, R.: Nový nástroj pro konzistentní vyjádření a proplácení kvality syrového mléka. New tool for consistent expression and payment of raw milk quality.(In Czech) Mliekarstvo, 2, ISSN 1210-3144, 39, 2008, 28-31.

Software je majetkem Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o., Rapotín podle smlouvy s NAZV MZe-ČR a je potenciálním zájemcům a uživatelům v demoverzi zpřístupněn na webových stránkách společnosti. Cenové podmínky případného použití jsou předmětem jednání společnosti s případným zájemcem.

Stažení programu