Organizační struktura

Vedení společnosti

Jednatel

 • Ing. Ondřej Kopp

Sekretariát

 • Bc. Petra Jungová
 • Ludmila Kousalová
 • Ing. Jana Mikisková
 • Ing. Sylva Suchá

Útvar vědy a výzkumu

Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Ředitel výzkumu

Interní pracovníci

 • Mgr. Hana Bilošová, Ph.D.
 • Ing. Milena Černohous
 • Ing. Tereza Chovancová
 • Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
 • Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
 • Ing. Svetlana Malyugina
 • Natálie Michaliková
 • Mgr. Marie Mrázková, Ph.D.
 • Anna Nováková
 • Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
 • Marcel Schnarr
 • Radek Šilar
 • Ing. Helena Trojanová

Externí pracovníci

 • doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
 • RNDr. Elena Kubovičová, CSc.
 • prof. Ing. František Louda, DrSc.
 • Ing. Jan Macák, Ph.D.
 • MVDr. Alexander V. Makarevič, DrSc.
 • prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.

Oddělení laboratoří

Vedoucí

 • Ing. Aleš Veselý

Pracovníci

 • Ing. Sylvie Hadrová, Ph.D.
 • Šárka Lucie Hrabánková
 • Ing. Jiří Nekvapil
 • Jana Pešová
 • Bc. Veronika Vinklářová
 • Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.
 • Mgr. Petra Zetochová

Útvar provozně ekonomický

Provozní oddělení

Údržba a správa budov

 • Petr Sedláczek

Knihovna, IT pracoviště

 • Ing. Marian Koza

Ekonomické oddělení

Vedoucí

 • Ing. Petr Gronych

Pracovníci

 • Jaroslava Mikulková
 • Bc. Lucie Navrátilová