Organizační struktura

Vedení společnosti

Jednatel

 • Ing. Ondřej Kopp

Sekretariát

 • Bc. Petra Jungová
 • Ludmila Kousalová
 • Ing. Jana Mikisková
 • Ing. Sylva Suchá

Útvar vědy a výzkumu

Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Ředitel výzkumu

 • Ing. Ondřej Kopp

Interní výzkumní pracovníci

 • Mgr. Hana Bilošová, Ph.D.
 • Ing. Milena Černohous
 • Ing. Adéla Faltusová
 • Ing. Tereza Chovancová
 • Ing. Jarmila Kašparová
 • Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
 • Ing. Barbora Křenková
 • Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
 • Ing. Svetlana Malyugina
 • Mgr. Marie Mrázková, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Orság
 • Ing. Jan Pozdíšek, CSc.

Externí výzkumní pracovníci

 • doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
 • RNDr. Elena Kubovičová, CSc.
 • prof. Ing. František Louda, DrSc.
 • Ing. Jan Macák, Ph.D.
 • MVDr. Alexander V. Makarevič, DrSc.
 • prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.

Techničtí pracovníci

 • Adéla Berková
 • Natálie Michaliková
 • Anna Nováková
 • Marcel Schnarr
 • Radek Šilar
 • Ing. Helena Trojanová

Oddělení laboratoří

Vedoucí

 • Ing. Aleš Veselý

Zástupce

 • Bc. Veronika Vinklářová

Výzkumní pracovníci

 • Ing. Sylvie Hadrová, Ph.D.
 • Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.

Techničtí pracovníci

 • Šárka Lucie Hrabánková
 • Jana Pešová
 • Mgr. Petra Zetochová

Vědecká a odborná knihovna,
IT pracoviště

 • Ing. Marian Koza