Organizační struktura

Vedení společnosti

Jednatel

 • Ing. Ondřej Kopp

Sekretariát

 • Ludmila Kousalová
 • Renáta Sládková
 • Ing. Jan Stejskal
 • Ing. Sylva Suchá

Útvar vědy a výzkumu

Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Ředitel výzkumu

 • Ing. Ondřej Kopp

Interní výzkumní pracovníci

 • Mgr. Hana Bilošová, Ph.D.
 • Ing. Adéla Faltusová
 • Ing. Jarmila Orságová
 • Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
 • Ing. Svetlana Malyugina
 • Mgr. Marie Mrázková, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Orság
 • Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
 • Bc. Eva Vepřková

Externí výzkumní pracovníci

 • doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
 • RNDr. Elena Kubovičová, CSc.
 • prof. Ing. František Louda, DrSc.
 • Ing. Jan Macák, Ph.D.
 • MVDr. Alexander V. Makarevič, DrSc.
 • prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.

Techničtí pracovníci

 • Adéla Berková
 • Anna Nováková
 • Marcel Schnarr
 • Radek Šilar

Oddělení laboratoří

Vedoucí

 • Bc. Veronika Vinklářová

Výzkumní pracovníci

 • Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.

Techničtí pracovníci

 • Šárka Lucie Hrabánková
 • Mgr. Michaela Jílková
 • Jana Pešová

Vědecká a odborná knihovna,
IT pracoviště

 • Ing. Marian Koza


Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Interní výzkumní pracovníci

Mgr. Hana Bilošová, Ph.D. Vědecký pracovník (R3) – pedolog
Ing. Adéla Faltusová Výzkumný a vývojový pracovník (R2) – specialista v oblasti etologie
Ing. Jarmila Orságová Výzkumný a vývojový pracovník (R2) – specialista na plynovou chromatografii
Ing. Petr Kopeček, Ph.D. Vědecký pracovník (R3) – ekonomika mléka
Ing. Svetlana Malyugina Výzkumný a vývojový pracovník (R2) – specialista v oblasti biotechnologie rostlin
Mgr. Marie Mrázková, Ph.D. Vědecký pracovník (R3) – produkce krmiv a agroekologie
Ing. Miroslav Orság Výzkumný a vývojový pracovník (R2) – specialista v oblasti mikrobiologie
Ing. Jan Pozdíšek, CSc. Vědecký pracovník – vedoucí týmu výzkumné skupiny (R4) – produkce krmiv a agroekologie
Bc. Eva Vepřková Výzkumný a vývojový pracovník (R2) – specialista na kvalitu a produkci masa

Techničtí pracovníci

Adéla Berková Technický pracovník (R1) – zootechnička
Anna Nováková Technický pracovník (R1) – produkce krmiv a agroekologie
Marcel Schnarr Technický pracovník (R1) – produkce krmiv a agroekologie
Radek Šilar Technický pracovník (R1) – výživa hospodářských zvířat

 

Oddělení laboratoří

Vedoucí

Bc. Veronika Vinklářová Technický pracovník (R1) – vedoucí zkušební akreditované laboratoře

Výzkumní pracovníci

Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D. Výzkumný a vývojový pracovník (R2) – specialista na analýzu mléka

Techničtí pracovníci

Šárka Lucie Hrabánková Technický pracovník (R1) – zkušební laboratoř
Mgr. Michaela Jílková Technický pracovník (R1) – zkušební laboratoř
Jana Pešová Technický pracovník (R1) – zkušební laboratoř